God is looking out for us

God is looking out for us, gives us the light, and takes care of our affairs.
God is merciful, and never forgets us.
God guides us, giving us good people to help us.
God does not allow hurt to come to us.
I take comfort in the thought of God.
When I remember God, I feel peaceful and happy and all my pain departs.

~ Guru Arjan, Evening Prayer

Original Gurumuhki:

Rakhay rakhanhaar aap ubaariun
Gur kee pairee paa-eh kaaj savaariun
Hoaa aap dayaal manho na visaariun
Saadh janaa kai sung bhavjal taariun
Saakat nindak dusht khin maa-eh bidaariun
Tis Saahib kee tayk naanak manai maa-eh
Jis simrat sukh ho-eh saglay dookh jaa-eh
Jis simrat sukh ho-eh saglay dookh jaa-eh